Γάλα: Η μέση τιμή είναι 1.38 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.40 USD (Ιράν) και η υψηλότερη τιμή είναι 4.40 USD (Ζάμπια). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 94 χώρες. (πηγές)
Η τιμή του γάλακτος, Μάρτιος 2021
(USD / 1 λίτρο, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
4.40
2.94
2.93
2.41
2.36
2.21
2.16
2.14
2.07
2.05
2.02
2.01
1.95
1.93
1.92
1.87
1.85
1.72
1.72
1.72
1.70
1.65
1.65
1.58
1.58
1.58
1.57
1.57
1.56
1.55
1.55
1.51
1.50
1.50
1.50
1.49
1.47
1.47
1.47
1.46
1.41
1.38
1.36
1.34
1.33
1.32
1.30
1.23
1.23
1.22
1.20
1.19
1.17
1.17
1.17
1.15
1.13
1.12
1.12
1.11
1.10
1.08
1.07
1.06
1.06
1.06
1.05
1.04
1.04
1.03
1.02
1.00
1.00
0.99
0.99
0.97
0.95
0.91
0.90
0.90
0.89
0.87
0.87
0.85
0.83
0.80
0.71
0.69
0.68
0.61
0.59
0.55
0.45
0.40
0
1.1
2.2
3.3
4.4Ορισμός: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.
This site uses cookies.
Learn more here


OK