Νότια Αφρική - Γάλα - τιμή, Απρίλιος 2024
 ZAR 19.990
 USD 1.111
 EUR 1.020
Η τιμή είναι 1.11 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 1.56 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 82 χώρες.

3.10
2.89
2.74
2.55
2.49
2.25
2.21
2.21
2.18
2.17
2.17
2.09
2.04
2.03
1.96
1.94
1.94
1.91
1.91
1.91
1.88
1.87
1.84
1.81
1.79
1.77
1.77
1.73
1.73
1.71
1.69
1.67
1.62
1.62
1.61
1.61
1.60
1.60
1.56
1.51
1.49
1.48
1.47
1.46
1.45
1.45
1.44
1.42
1.41
1.40
1.37
1.36
1.36
1.36
1.35
1.34
1.33
1.28
1.26
1.24
1.23
1.20
1.20
1.19
1.19
1.18
1.12
1.11
1.08
1.07
1.07
1.07
1.06
1.03
0.93
0.93
0.89
0.86
0.81
0.76
0.43
0.40
0
0.8
1.6
2.3
3.1

Ορισμός: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.