Χιλή - Γάλα - τιμή, Ιούνιος 2022
 CLP 910.000
 USD 0.974
 EUR 0.975
Χιλή: Η τιμή είναι 0.97 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 1.49 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 52 χώρες. (πηγές)
Η τιμή του γάλακτος, Ιούνιος 2022
(USD / 1 λίτρο, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
3.12
2.97
2.68
2.49
2.44
2.17
2.12
2.10
2.09
2.09
2.08
2.08
2.00
2.00
1.98
1.93
1.93
1.81
1.81
1.81
1.78
1.75
1.75
1.72
1.72
1.71
1.71
1.71
1.67
1.66
1.66
1.60
1.59
1.58
1.55
1.54
1.54
1.53
1.49
1.49
1.48
1.47
1.46
1.46
1.45
1.45
1.44
1.43
1.41
1.41
1.40
1.39
1.38
1.38
1.36
1.35
1.33
1.29
1.27
1.27
1.26
1.25
1.24
1.22
1.22
1.21
1.19
1.19
1.19
1.15
1.12
1.10
1.09
1.08
1.08
1.05
1.05
1.04
1.01
0.97
0.97
0.96
0.94
0.90
0.87
0.86
0.84
0.82
0.75
0.72
0.58
0.42
0
0.8
1.6
2.3
3.12

Ορισμός: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.
This site uses cookies.
Learn more here


OK