Ουγκάντα - Μαγειρικό λάδι - τιμή, Δεκέμβριος 2022
 UGX 12,000.000
 USD 3.267
 EUR 3.045
Η τιμή είναι 3.27 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 3.65 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 90 χώρες.

International price data

(USD / 1 λίτρο, Πηγή: GlobalProductPrices.com. )
7.12
6.96
6.92
6.79
6.26
5.85
5.47
5.35
5.20
5.14
5.14
5.14
5.09
5.04
4.91
4.79
4.66
4.48
4.39
4.34
4.28
4.25
4.24
4.22
4.21
4.20
4.17
4.17
4.10
4.07
4.07
4.04
3.99
3.89
3.88
3.87
3.86
3.85
3.83
3.77
3.75
3.74
3.73
3.69
3.64
3.62
3.60
3.60
3.58
3.56
3.53
3.49
3.47
3.47
3.46
3.42
3.27
3.25
3.19
3.17
3.06
2.99
2.97
2.90
2.83
2.78
2.76
2.71
2.57
2.50
2.41
2.39
2.36
2.36
2.26
2.25
2.19
2.12
2.10
2.09
2.03
2.01
1.95
1.93
1.88
1.87
1.74
1.61
1.60
1.47
0
1.8
3.6
5.3
7.12

Ορισμός: The cooking oil prices are for the most widely used type of cooking oil in each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading cooking oil brand and collected its prices from the largest food stores.
This site uses cookies.
Learn more here


OK