Ιαπωνία - Μαγειρικό λάδι - τιμή, Απρίλιος 2024
 JPY 1,035.000
 USD 6.545
 EUR 6.012
Η τιμή είναι 6.55 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 3.26 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 81 χώρες.

7.16
6.55
6.38
6.23
5.89
5.59
5.58
5.45
5.45
5.17
4.94
4.71
4.68
4.64
4.49
4.36
4.25
4.14
4.05
3.98
3.79
3.75
3.73
3.73
3.59
3.58
3.54
3.52
3.50
3.50
3.48
3.45
3.39
3.31
3.28
3.27
3.27
3.25
3.24
3.15
3.15
3.04
2.94
2.92
2.83
2.82
2.77
2.72
2.65
2.64
2.61
2.60
2.60
2.54
2.53
2.45
2.45
2.43
2.24
2.24
2.24
2.22
2.21
1.96
1.95
1.92
1.91
1.85
1.85
1.85
1.77
1.75
1.74
1.73
1.70
1.65
1.59
1.59
1.52
1.48
1.35
0
1.8
3.6
5.4
7.16

Ορισμός: The cooking oil prices are for the most widely used type of cooking oil in each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading cooking oil brand and collected its prices from the largest food stores.