Ιρλανδία - Ζάχαρη - τιμή, Μάρτιος 2022
 EUR 1.390
 USD 1.416
Ιρλανδία: Η τιμή είναι 1.42 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 1.16 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 52 χώρες. (πηγές)
Η τιμή της ζάχαρης, Μάρτιος 2022
(USD / 1 kg, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
2.57
2.44
2.29
2.24
2.23
2.06
2.04
2.03
2.03
1.89
1.79
1.69
1.62
1.59
1.53
1.51
1.50
1.45
1.43
1.43
1.42
1.42
1.41
1.41
1.39
1.37
1.37
1.36
1.35
1.31
1.30
1.29
1.29
1.29
1.27
1.27
1.25
1.24
1.16
1.14
1.07
1.06
1.04
1.03
1.03
1.01
1.01
1.00
0.99
0.97
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.91
0.91
0.91
0.91
0.90
0.89
0.89
0.88
0.88
0.88
0.86
0.86
0.85
0.83
0.83
0.81
0.81
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.79
0.78
0.76
0.71
0.71
0.68
0.67
0.63
0.61
0.57
0.55
0.51
0.50
0.43
0.41
0
0.6
1.3
1.9
2.57

Ορισμός: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.
This site uses cookies.
Learn more here


OK