Τσεχία - Ζάχαρη - τιμή, Σεπτέμβριος 2022
 CZK 21.900
 USD 0.929
 EUR 0.900
Η τιμή είναι 0.93 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 1.30 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 93 χώρες.

(USD / 1 kg, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
2.80
2.72
2.57
2.47
2.39
2.24
2.21
2.10
2.07
2.06
2.01
1.93
1.81
1.79
1.75
1.59
1.58
1.56
1.56
1.54
1.53
1.50
1.50
1.47
1.46
1.45
1.44
1.44
1.43
1.43
1.40
1.40
1.39
1.39
1.38
1.38
1.33
1.33
1.29
1.29
1.28
1.26
1.26
1.24
1.24
1.23
1.22
1.21
1.21
1.20
1.20
1.18
1.17
1.14
1.13
1.10
1.10
1.09
1.09
1.07
1.05
1.02
1.02
1.01
1.00
0.99
0.99
0.99
0.98
0.97
0.97
0.95
0.95
0.95
0.95
0.94
0.94
0.93
0.93
0.88
0.86
0.85
0.82
0.82
0.82
0.75
0.74
0.69
0.62
0.61
0.53
0.38
0.32
0
0.7
1.4
2.1
2.8

Ορισμός: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.
This site uses cookies.
Learn more here


OK