Νότια Αφρική - Κοτόπουλο - τιμή, Σεπτέμβριος 2022
 ZAR 69.990
 USD 4.117
 EUR 3.986
Η τιμή είναι 4.12 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 4.96 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 92 χώρες.

(USD / 1 kg, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
11.79
11.45
10.76
10.56
9.17
9.09
8.90
8.77
8.59
7.90
7.75
7.56
7.24
7.19
7.12
7.09
6.99
6.98
6.91
6.70
6.67
6.44
6.39
6.37
6.15
6.09
6.07
5.82
5.67
5.67
5.63
5.25
5.15
5.14
5.12
5.01
4.98
4.91
4.78
4.66
4.66
4.55
4.55
4.43
4.39
4.35
4.32
4.29
4.28
4.21
4.17
4.12
4.01
3.97
3.96
3.95
3.81
3.65
3.65
3.64
3.63
3.61
3.61
3.53
3.53
3.47
3.42
3.40
3.38
3.38
3.34
3.29
3.13
3.06
3.05
3.02
3.01
2.95
2.81
2.79
2.77
2.72
2.57
2.55
2.53
2.36
2.27
2.24
2.11
2.07
1.90
1.62
0
2.9
5.9
8.8
11.79

This site uses cookies.
Learn more here


OK