Μεξικό - Αλεύρι - τιμή, Φεβρουάριος 2024
 MXN 22.500
 USD 1.327
 EUR 1.222
Η τιμή είναι 1.33 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 1.46 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 81 χώρες.

(USD / 1 kg, Ορισμοί, πηγές, δεδομένα λήψης)
4.03
3.62
2.92
2.51
2.41
2.40
2.39
2.37
2.26
2.21
2.17
2.16
2.15
2.14
2.14
2.09
2.04
2.01
1.90
1.85
1.77
1.75
1.73
1.72
1.68
1.66
1.62
1.62
1.60
1.60
1.51
1.51
1.50
1.49
1.48
1.47
1.43
1.40
1.40
1.39
1.37
1.37
1.33
1.31
1.27
1.25
1.24
1.23
1.17
1.15
1.13
1.11
1.10
1.08
1.06
1.05
1.05
1.05
1.04
1.03
1.03
0.96
0.94
0.92
0.91
0.90
0.86
0.86
0.83
0.78
0.78
0.78
0.69
0.63
0.63
0.62
0.62
0.60
0.59
0.56
0.55
0
1
2
3
4.03

Ορισμός: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.