Ιρλανδία - Αλας - τιμή, Μάρτιος 2022
 EUR 0.590
 USD 0.601
Ιρλανδία: Η τιμή είναι 0.60 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 0.77 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 52 χώρες. (πηγές)
Η τιμή του αλατιού, Μάρτιος 2022
(USD / 1 kg, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
3.40
2.89
2.29
2.11
1.75
1.75
1.75
1.67
1.53
1.53
1.52
1.46
1.46
1.31
1.21
1.20
1.13
1.06
1.01
1.01
0.98
0.98
0.94
0.90
0.89
0.89
0.85
0.84
0.82
0.77
0.76
0.75
0.74
0.74
0.73
0.71
0.70
0.70
0.69
0.69
0.68
0.68
0.65
0.64
0.64
0.64
0.63
0.62
0.62
0.61
0.60
0.60
0.57
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53
0.52
0.49
0.48
0.45
0.43
0.43
0.42
0.41
0.39
0.37
0.36
0.34
0.34
0.31
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.29
0.28
0.28
0.27
0.25
0.25
0.24
0.20
0.20
0.19
0.18
0.18
0.15
0.13
0.11
0
0.9
1.7
2.6
3.4

Ορισμός: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.
This site uses cookies.
Learn more here


OK