Αυγά: Η μέση τιμή είναι 2.20 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.95 USD (Μιανμάρ) και η υψηλότερη τιμή είναι 6.40 USD (Ελβετία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 95 χώρες. (πηγές)
Η τιμή των αυγών, Μάρτιος 2021
(USD / 12 τεμάχια, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
6.40
4.93
4.92
4.72
4.64
3.96
3.86
3.51
3.39
3.35
3.24
3.17
3.16
3.16
3.02
3.00
3.00
2.96
2.94
2.92
2.85
2.80
2.67
2.62
2.59
2.59
2.56
2.56
2.50
2.49
2.45
2.44
2.39
2.39
2.37
2.31
2.30
2.27
2.23
2.22
2.19
2.18
2.16
2.10
2.09
2.06
1.96
1.93
1.89
1.89
1.88
1.85
1.85
1.82
1.76
1.75
1.73
1.68
1.66
1.64
1.63
1.62
1.60
1.58
1.57
1.54
1.54
1.51
1.51
1.51
1.50
1.49
1.44
1.43
1.42
1.40
1.38
1.37
1.33
1.33
1.27
1.27
1.26
1.24
1.23
1.22
1.21
1.19
1.14
1.13
1.04
1.03
0.97
0.95
0.95
0
1.6
3.2
4.8
6.4Ορισμός: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.
This site uses cookies.
Learn more here


OK