Αυγά: Η μέση τιμή είναι 2.37 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.87 USD (Πακιστάν) και η υψηλότερη τιμή είναι 6.09 USD (Ελβετία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 91 χώρες. (πηγές)
Η τιμή των αυγών, Μάρτιος 2022
(USD / 12 τεμάχια, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
6.09
4.58
4.51
4.09
4.09
3.73
3.62
3.58
3.40
3.35
3.33
3.32
3.26
3.16
3.15
3.09
3.04
3.04
2.99
2.90
2.85
2.85
2.85
2.75
2.75
2.74
2.74
2.70
2.70
2.66
2.65
2.62
2.59
2.59
2.58
2.57
2.50
2.49
2.41
2.40
2.39
2.30
2.29
2.21
2.19
2.17
2.14
2.14
2.13
2.11
2.10
2.10
2.10
2.07
1.99
1.99
1.96
1.95
1.91
1.91
1.89
1.87
1.84
1.83
1.80
1.80
1.79
1.78
1.78
1.75
1.72
1.71
1.69
1.68
1.67
1.63
1.62
1.60
1.58
1.44
1.41
1.34
1.29
1.29
1.29
1.28
1.27
1.11
1.11
1.04
0.87
0
1.5
3
4.6
6.09

Ορισμός: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.
This site uses cookies.
Learn more here


OK