Αυγά: Η μέση τιμή είναι 2.32 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.99 USD (Παραγουάη) και η υψηλότερη τιμή είναι 8.02 USD (Λίβανος). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 95 χώρες. (πηγές)
Η τιμή των αυγών, Μάρτιος 2021
(USD / 12 τεμάχια, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
8.02
6.59
5.22
5.10
5.02
4.77
4.11
4.03
3.63
3.51
3.39
3.28
3.27
3.27
3.20
3.13
3.11
3.11
3.07
3.05
3.03
2.80
2.77
2.67
2.62
2.62
2.61
2.60
2.56
2.54
2.53
2.51
2.50
2.49
2.47
2.42
2.39
2.38
2.37
2.36
2.34
2.23
2.22
2.20
2.20
2.17
2.06
2.03
2.03
2.02
1.96
1.89
1.88
1.86
1.86
1.79
1.76
1.76
1.75
1.70
1.69
1.68
1.61
1.59
1.59
1.58
1.57
1.55
1.55
1.52
1.50
1.48
1.46
1.46
1.45
1.45
1.44
1.43
1.38
1.37
1.33
1.31
1.31
1.27
1.27
1.26
1.23
1.21
1.14
1.13
1.07
1.07
1.04
1.03
0.99
0
2
4
6
8.02Ορισμός: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.
This site uses cookies.
Learn more here


OK