Η μέση τιμή είναι 0 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 10000000000000000 USD () και η υψηλότερη τιμή είναι -10000000000000000 USD (). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 0 χώρες.

(USD / 50 gr, Ορισμοί, πηγές, δεδομένα λήψης)

Χώρες Τσάι - Twinings Earl Gray Tάξη

Ορισμοί, πηγές, δεδομένα λήψης


start
0
-2.5E+15
-5.0E+15
-7.5E+15
-1.0E+16

This site uses cookies.
Learn more here


OK