Νερό - Evian: Η μέση τιμή είναι 3.44 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.64 USD (Γαλλία) και η υψηλότερη τιμή είναι 9.94 USD (Κολομβία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 52 χώρες. (πηγές)
This site uses cookies.
Learn more here


OK