Νερό - Evian: Η μέση τιμή είναι 3.28 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.62 USD (Γαλλία) και η υψηλότερη τιμή είναι 13.56 USD (Ινδία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 74 χώρες. (πηγές)
Νερό - Evian, Μάρτιος 2021
(USD / 1.5 l, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
13.56
7.90
7.40
7.30
6.69
6.41
6.30
5.61
5.49
5.16
5.12
4.90
4.90
4.51
4.47
4.38
4.23
4.08
4.06
3.97
3.91
3.90
3.66
3.62
3.57
3.50
3.34
3.22
3.11
2.99
2.99
2.93
2.90
2.82
2.82
2.81
2.78
2.77
2.63
2.59
2.56
2.55
2.49
2.45
2.43
2.38
2.26
2.23
2.21
2.18
2.16
2.09
2.06
1.99
1.98
1.97
1.95
1.94
1.94
1.83
1.82
1.81
1.78
1.75
1.70
1.67
1.63
1.42
1.27
1.24
1.06
1.01
0.63
0.62
0
3.4
6.8
10.2
13.56This site uses cookies.
Learn more here


OK