Νερό - Evian: Η μέση τιμή είναι 3.10 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.52 USD (Αργεντινή) και η υψηλότερη τιμή είναι 12.84 USD (Ινδία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 74 χώρες. (πηγές)
Νερό - Evian, Μάρτιος 2021
(USD / 1.5 l, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
12.84
8.56
6.88
6.61
6.02
6.01
5.87
5.69
5.20
5.12
5.05
5.00
4.77
4.35
4.02
3.99
3.95
3.93
3.91
3.86
3.81
3.65
3.62
3.62
3.57
3.51
3.50
3.20
3.13
3.02
2.99
2.86
2.80
2.69
2.53
2.53
2.52
2.49
2.48
2.43
2.32
2.30
2.28
2.20
2.19
2.18
2.14
2.04
1.99
1.99
1.97
1.94
1.92
1.84
1.78
1.78
1.71
1.70
1.66
1.64
1.64
1.64
1.62
1.60
1.57
1.50
1.47
1.28
1.14
1.12
1.01
0.91
0.56
0.52
0
3.2
6.4
9.6
12.84

This site uses cookies.
Learn more here


OK