Νερό - Evian: Η μέση τιμή είναι 2.91 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.42 USD (Αργεντινή) και η υψηλότερη τιμή είναι 12.06 USD (Ινδία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 74 χώρες. (πηγές)
Νερό - Evian, Μάρτιος 2021
(USD / 1.5 l, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
12.06
8.03
6.03
6.01
5.55
5.36
5.34
5.13
5.11
5.10
4.66
4.57
4.37
3.99
3.94
3.84
3.81
3.71
3.65
3.63
3.62
3.58
3.57
3.51
3.51
3.50
3.29
2.99
2.99
2.83
2.83
2.80
2.78
2.72
2.49
2.43
2.42
2.34
2.34
2.32
2.29
2.18
2.12
2.06
2.02
2.00
1.99
1.98
1.94
1.90
1.83
1.80
1.76
1.71
1.71
1.55
1.52
1.51
1.51
1.48
1.46
1.45
1.42
1.42
1.38
1.35
1.23
1.18
1.05
1.00
0.99
0.84
0.52
0.42
0
3
6
9
12.06

This site uses cookies.
Learn more here


OK