Νερό - Evian: Η μέση τιμή είναι 3.37 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 0.64 USD (Γαλλία) και η υψηλότερη τιμή είναι 13.62 USD (Ινδία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 74 χώρες. (πηγές)
Νερό - Evian, Μάρτιος 2021
(USD / 1.5 l, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
13.62
7.98
7.84
7.40
7.23
6.93
6.62
5.81
5.68
5.59
5.12
4.93
4.82
4.75
4.63
4.46
4.38
4.15
4.13
4.03
4.01
4.01
3.66
3.62
3.57
3.50
3.50
3.48
3.07
3.00
2.99
2.98
2.97
2.92
2.92
2.90
2.86
2.74
2.67
2.65
2.64
2.64
2.62
2.52
2.51
2.47
2.46
2.28
2.28
2.25
2.18
2.17
2.15
2.10
2.04
2.04
2.03
2.01
1.91
1.90
1.88
1.84
1.83
1.81
1.73
1.71
1.69
1.47
1.31
1.26
1.10
1.04
0.67
0.64
0
3.4
6.8
10.2
13.62This site uses cookies.
Learn more here


OK