Γρήγορο φαγητό - Big Mac menu: Η μέση τιμή είναι 6.65 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 1.89 USD (Τουρκία) και η υψηλότερη τιμή είναι 13.22 USD (Ελβετία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 35 χώρες. (πηγές)
Γρήγορο φαγητό - Big Mac menu, Σεπτέμβριος 2020
(USD / 1 μενού, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
13.22
10.02
9.13
9.03
8.98
8.97
8.77
8.55
8.45
8.25
7.97
7.55
7.55
7.39
7.39
6.45
6.36
6.34
6.08
5.99
5.88
5.86
5.83
5.81
5.74
5.48
5.19
5.09
4.53
4.07
3.98
3.82
3.65
3.63
1.89
0
3.3
6.6
9.9
13.22

Ορισμός: The Big Mac menu price refers to the package price of a Big Mac burger, French fries, and a Coke.
This site uses cookies.
Learn more here


OK