Γρήγορο φαγητό - Big Mac menu: Η μέση τιμή είναι 7.25 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 3.06 USD (Ρωσία) και η υψηλότερη τιμή είναι 13.91 USD (Ελβετία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 35 χώρες. (πηγές)
Γρήγορο φαγητό - Big Mac menu, Σεπτέμβριος 2020
(USD / 1 μενού, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
13.91
11.13
10.20
10.03
9.97
9.84
9.50
9.38
9.03
8.86
8.64
8.39
8.26
8.21
7.45
7.04
6.95
6.91
6.86
6.54
6.46
6.45
6.07
6.03
5.99
5.91
5.78
5.67
4.80
4.47
4.36
4.24
3.82
3.46
3.06
0
3.5
7
10.4
13.91Ορισμός: The Big Mac menu price refers to the package price of a Big Mac burger, French fries, and a Coke.
This site uses cookies.
Learn more here


OK