Γρήγορο φαγητό - Big Mac menu: Η μέση τιμή είναι 7.42 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 3.02 USD (Ρωσία) και η υψηλότερη τιμή είναι 14.09 USD (Ελβετία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 52 χώρες. (πηγές)
Γρήγορο φαγητό - Big Mac menu, Σεπτέμβριος 2020
(USD / 1 μενού, Πηγή: GlobalProductPrices.com)Ορισμός: The Big Mac menu price refers to the package price of a Big Mac burger, French fries, and a Coke.
This site uses cookies.
Learn more here


OK