Γρήγορο φαγητό - Big Mac menu: Η μέση τιμή είναι 7.52 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 3.05 USD (Ρωσία) και η υψηλότερη τιμή είναι 14.31 USD (Ελβετία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 35 χώρες. (πηγές)
Γρήγορο φαγητό - Big Mac menu, Σεπτέμβριος 2020
(USD / 1 μενού, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
14.31
11.53
10.83
10.39
10.33
10.19
9.84
9.77
9.72
9.17
9.02
8.74
8.69
8.51
7.47
7.32
7.30
7.29
7.14
6.89
6.78
6.68
6.31
6.06
6.01
5.99
5.98
5.79
4.92
4.59
4.51
4.42
3.90
3.64
3.05
0
3.6
7.2
10.7
14.31Ορισμός: The Big Mac menu price refers to the package price of a Big Mac burger, French fries, and a Coke.
This site uses cookies.
Learn more here


OK