Γρήγορο φαγητό - Big Mac menu: Η μέση τιμή είναι 6.13 USD. Η χαμηλότερη τιμή είναι 1.61 USD (Τουρκία) και η υψηλότερη τιμή είναι 12.96 USD (Ελβετία). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 35 χώρες. (πηγές)
Γρήγορο φαγητό - Big Mac menu, Σεπτέμβριος 2020
(USD / 1 μενού, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
12.96
9.25
8.33
8.31
8.28
7.93
7.89
7.85
7.80
7.71
7.39
7.36
6.97
6.82
6.68
6.05
5.99
5.85
5.65
5.48
5.43
5.43
5.36
5.16
5.06
4.79
4.66
4.56
4.49
3.61
3.56
3.53
3.46
3.32
1.61
0
3.2
6.5
9.7
12.96

Ορισμός: The Big Mac menu price refers to the package price of a Big Mac burger, French fries, and a Coke.
This site uses cookies.
Learn more here


OK