Τυνησία - Coca Cola - τιμή, Σεπτέμβριος 2022
 TND 1.250
 USD 0.402
 EUR 0.375
Η τιμή είναι 0.40 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 0.94 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 91 χώρες.

International price data

(USD / 0.5 λίτρο, Πηγή: GlobalProductPrices.com. )
2.46
2.41
2.38
2.30
2.17
2.11
2.03
1.92
1.79
1.53
1.48
1.45
1.45
1.39
1.38
1.37
1.29
1.27
1.22
1.22
1.22
1.17
1.15
1.15
1.15
1.14
1.12
1.11
1.10
1.09
1.07
1.06
1.04
1.04
1.02
0.99
0.97
0.96
0.95
0.95
0.91
0.88
0.88
0.87
0.85
0.85
0.85
0.82
0.79
0.79
0.77
0.76
0.73
0.72
0.70
0.70
0.70
0.65
0.64
0.63
0.61
0.60
0.60
0.59
0.59
0.57
0.57
0.56
0.55
0.55
0.51
0.49
0.48
0.47
0.46
0.44
0.43
0.40
0.40
0.38
0.38
0.38
0.37
0.37
0.36
0.36
0.32
0.31
0.24
0.21
0.19
0
0.6
1.2
1.8
2.46

This site uses cookies.
Learn more here


OK