Νότια Αφρική - Καφές - Nescafe Gold - τιμή, Σεπτέμβριος 2022
 ZAR 139.990
 USD 8.235
 EUR 7.972
Η τιμή είναι 8.23 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 12.00 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 79 χώρες.

(USD / 0.200 kg, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
26.45
22.46
20.12
19.77
19.60
19.51
18.07
17.99
17.83
17.76
17.61
17.51
17.14
15.29
15.17
14.02
14.00
13.95
13.94
13.84
13.81
13.60
13.57
13.42
13.32
13.21
13.20
13.02
12.76
12.68
12.39
12.10
12.06
11.76
11.64
11.62
11.49
11.49
11.34
11.22
11.16
11.00
10.72
10.67
10.62
10.59
10.55
10.32
10.31
10.26
10.17
10.05
10.03
10.01
9.56
9.36
9.33
9.21
9.20
9.10
9.05
8.87
8.50
8.36
8.30
8.23
8.22
8.11
7.78
7.77
6.96
6.94
6.91
6.85
6.72
6.71
6.60
6.60
6.35
0
6.6
13.2
19.8
26.45

This site uses cookies.
Learn more here


OK