Νότια Αφρική - Μπύρα - Heineken - τιμή, Σεπτέμβριος 2023
 ZAR 16.670
 USD 0.894
 EUR 0.822
Η τιμή είναι 0.89 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 1.55 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 72 χώρες.

(USD / 0,33 l, Ορισμοί, πηγές, δεδομένα λήψης)
3.74
3.18
3.04
2.64
2.56
2.46
2.36
2.35
2.31
2.23
2.20
2.18
2.17
1.97
1.89
1.83
1.82
1.78
1.73
1.70
1.70
1.70
1.68
1.67
1.61
1.60
1.59
1.56
1.52
1.50
1.47
1.47
1.47
1.47
1.46
1.46
1.46
1.45
1.43
1.41
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.34
1.33
1.30
1.29
1.25
1.23
1.23
1.21
1.16
1.16
1.14
1.13
1.13
1.12
1.04
0.98
0.97
0.91
0.90
0.90
0.89
0.87
0.87
0.83
0.78
0.63
0.50
0
0.9
1.9
2.8
3.74

This site uses cookies.
Learn more here


OK