Νότια Αφρική - Μπύρα - Heineken - τιμή, Σεπτέμβριος 2022
 ZAR 15.800
 USD 0.929
 EUR 0.900
Η τιμή είναι 0.93 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 1.53 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 76 χώρες.

(USD / 0,33 l, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
3.80
3.28
3.18
3.12
2.83
2.73
2.72
2.29
2.26
2.20
2.06
2.04
2.03
2.00
1.96
1.95
1.93
1.86
1.84
1.84
1.78
1.74
1.70
1.60
1.55
1.55
1.55
1.54
1.53
1.50
1.49
1.47
1.47
1.45
1.43
1.43
1.38
1.34
1.34
1.34
1.34
1.32
1.31
1.29
1.26
1.25
1.24
1.24
1.24
1.24
1.22
1.20
1.14
1.14
1.11
1.09
1.07
1.05
1.04
1.04
1.03
1.03
1.01
0.98
0.93
0.93
0.93
0.92
0.89
0.86
0.86
0.83
0.83
0.74
0.74
0.69
0
1
1.9
2.9
3.8

This site uses cookies.
Learn more here


OK