Νότια Αφρική - Καρότα - τιμή, Σεπτέμβριος 2022
 ZAR 13.990
 USD 0.823
 EUR 0.797
Η τιμή είναι 0.82 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 1.44 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 93 χώρες.

(USD / 1 kg, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
6.06
3.98
3.82
3.71
3.68
3.62
3.15
3.04
2.89
2.68
2.46
2.45
2.35
2.26
2.16
2.15
2.06
2.06
2.06
2.03
2.01
1.89
1.78
1.65
1.64
1.62
1.62
1.61
1.60
1.54
1.52
1.48
1.47
1.44
1.43
1.43
1.39
1.39
1.38
1.34
1.33
1.28
1.25
1.24
1.14
1.13
1.13
1.13
1.11
1.10
1.09
1.05
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.01
1.01
0.95
0.95
0.92
0.86
0.85
0.84
0.84
0.82
0.80
0.80
0.79
0.77
0.75
0.72
0.72
0.71
0.70
0.70
0.66
0.64
0.62
0.58
0.56
0.55
0.54
0.51
0.51
0.49
0.49
0.42
0.38
0.37
0.35
0
1.5
3
4.5
6.06

This site uses cookies.
Learn more here


OK