Νότια Αφρική - Μπανάνες - τιμή, Αύγουστος 2023
 ZAR 38.840
 USD 2.056
 EUR 1.945
Η τιμή είναι 2.06 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 1.63 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 79 χώρες.

(USD / 1 kg, Ορισμοί, πηγές, δεδομένα λήψης)
4.27
3.12
2.84
2.68
2.64
2.63
2.60
2.60
2.57
2.44
2.42
2.42
2.42
2.40
2.39
2.32
2.32
2.31
2.10
2.10
2.06
1.98
1.98
1.96
1.91
1.90
1.89
1.87
1.84
1.79
1.79
1.79
1.76
1.73
1.71
1.68
1.68
1.68
1.62
1.62
1.59
1.58
1.58
1.57
1.47
1.45
1.44
1.43
1.35
1.35
1.32
1.32
1.26
1.25
1.23
1.18
1.17
1.14
1.11
1.08
1.08
1.07
1.07
0.96
0.84
0.81
0.81
0.80
0.80
0.79
0.76
0.74
0.69
0.68
0.62
0.60
0.55
0.43
0.33
0
1.1
2.1
3.2
4.27

This site uses cookies.
Learn more here


OK