Ιταλία - Κόκα κόλα - τιμή, Μάϊος 2024
 EUR 0.830
 USD 0.902
Η τιμή είναι 0.90 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 1.05 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 90 χώρες.

(USD / 0,5 λίτρα, Ορισμοί, πηγές, δεδομένα λήψης)
2.57
2.48
2.35
2.28
2.19
2.16
2.16
2.04
1.84
1.82
1.77
1.64
1.62
1.58
1.57
1.50
1.50
1.49
1.47
1.40
1.36
1.36
1.35
1.34
1.34
1.32
1.29
1.28
1.26
1.25
1.20
1.18
1.18
1.15
1.14
1.13
1.12
1.09
1.08
1.02
1.00
1.00
0.99
0.95
0.95
0.94
0.90
0.90
0.90
0.89
0.88
0.86
0.85
0.84
0.82
0.80
0.80
0.78
0.75
0.72
0.72
0.71
0.70
0.67
0.62
0.60
0.59
0.59
0.58
0.57
0.57
0.56
0.56
0.53
0.53
0.53
0.53
0.50
0.50
0.48
0.48
0.43
0.43
0.40
0.38
0.37
0.32
0.32
0.25
0.22
0
0.6
1.3
1.9
2.57