Ιρλανδία - Tesla 3 - τιμή, Σεπτέμβριος 2022
 EUR 52,990.000
 USD 57,676.436
Η τιμή είναι 57653 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 64207 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 37 χώρες.

(USD / 1 αυτοκίνητο, Ορισμοί, πηγές, δεδομένα λήψης)
440629
65407
62549
62387
61688
61631
61430
61135
60676
60309
59985
59829
58741
58741
58197
57653
57653
57653
57042
56565
56565
54850
54389
52934
52755
50373
48949
48399
46513
43721
43674
43244
40615
40390
40390
39578
38412
0
110157.3
220314.5
330471.8
440629

This site uses cookies.
Learn more here


OK