Ιράν - Αλεύρι - τιμή, Αύγουστος 2023
 IRR 255,555.000
 USD 0.487
 EUR 0.457
Η τιμή είναι USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 1.47 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 80 χώρες.

(USD / 1 kg, Ορισμοί, πηγές, δεδομένα λήψης)
3.61
3.06
2.93
2.76
2.63
2.44
2.26
2.19
2.17
2.13
2.12
2.11
2.11
2.08
2.07
2.06
2.04
2.02
1.94
1.91
1.91
1.89
1.82
1.77
1.71
1.69
1.69
1.67
1.66
1.63
1.61
1.60
1.60
1.57
1.56
1.53
1.52
1.48
1.46
1.46
1.44
1.44
1.38
1.38
1.34
1.33
1.32
1.29
1.27
1.20
1.18
1.14
1.12
1.09
1.07
1.04
1.04
1.03
1.01
0.96
0.92
0.90
0.89
0.84
0.80
0.79
0.78
0.77
0.77
0.76
0.75
0.72
0.71
0.68
0.64
0.56
0.55
0.54
0.37
0.37
0
0.9
1.8
2.7
3.61

Ορισμός: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.
This site uses cookies.
Learn more here


OK