Ιράν - Coca Cola - τιμή, Σεπτέμβριος 2022
 IRR 59,483.300
 USD 0.212
 EUR 0.205
Η τιμή είναι 0.21 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 0.92 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 92 χώρες.

(USD / 0.5 λίτρο, Πηγή: GlobalProductPrices.com)
2.49
2.37
2.33
2.29
2.09
2.07
1.95
1.90
1.79
1.48
1.46
1.40
1.39
1.39
1.33
1.32
1.29
1.27
1.18
1.18
1.18
1.15
1.13
1.12
1.10
1.10
1.09
1.06
1.05
1.05
1.04
1.03
1.02
1.01
0.98
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.92
0.90
0.89
0.88
0.86
0.85
0.84
0.82
0.82
0.82
0.79
0.78
0.76
0.74
0.74
0.72
0.70
0.69
0.68
0.63
0.63
0.62
0.60
0.59
0.59
0.58
0.56
0.55
0.54
0.53
0.51
0.49
0.49
0.48
0.48
0.44
0.44
0.43
0.39
0.39
0.38
0.37
0.37
0.36
0.36
0.36
0.35
0.33
0.33
0.29
0.23
0.21
0
0.6
1.2
1.9
2.49

This site uses cookies.
Learn more here


OK