Χονγκ Κονγκ - Tesla 3 - τιμή, Σεπτέμβριος 2022
 HKD 341,200.000
 USD 43,567.828
 EUR 40,720.641
Η τιμή είναι 43571 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 62973 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 37 χώρες.

(USD / 1 αυτοκίνητο, Ορισμοί, πηγές, δεδομένα λήψης)
433339
64287
61514
61104
60464
60419
60123
58959
58839
58729
58060
57896
57769
57769
57234
56699
56699
56699
56187
55629
55629
53750
53489
53458
50373
50267
48139
47625
44461
43571
43140
42562
40390
40390
38626
38396
37325
0
108334.8
216669.5
325004.3
433339