Τσεχία - Tesla 3 - τιμή, Σεπτέμβριος 2022
 CZK 1,369,990.000
 USD 58,615.296
 EUR 53,985.997
Η τιμή είναι 58622 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 63943 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 37 χώρες.

(USD / 1 αυτοκίνητο, Ορισμοί, πηγές, δεδομένα λήψης)
439819
65272
62434
61541
61534
61510
61022
60750
59719
59545
59501
58633
58633
58622
58090
57547
57547
57547
56719
56461
56461
54575
54289
53458
51969
50373
50307
48859
45644
43605
43174
42641
40390
40390
39619
38878
38797
0
109954.8
219909.5
329864.3
439819