Τσεχία - - τιμή,
 CZK 0.000
Η τιμή είναι USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 0 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 0 χώρες.

(USD / 1.5 l, Ορισμοί, πηγές, δεδομένα λήψης)
start
0
-2.5E+15
-5.0E+15
-7.5E+15
-1.0E+16