Τσεχία - Φασόλια - τιμή, Δεκέμβριος 2022
 CZK 69.800
 USD 3.146
 EUR 2.933
Η τιμή είναι 3.15 USD. Η μέση τιμή για όλες τις χώρες είναι 3.70 USD. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 75 χώρες.

International price data

(USD / 1 kg, Πηγή: GlobalProductPrices.com. )
9.51
8.85
7.75
7.34
7.27
6.27
6.11
6.01
5.80
5.50
5.34
4.91
4.90
4.72
4.62
4.55
4.55
4.47
4.42
4.39
4.37
4.30
4.12
4.10
4.06
3.98
3.95
3.95
3.83
3.78
3.71
3.70
3.68
3.66
3.64
3.63
3.51
3.42
3.41
3.37
3.26
3.25
3.25
3.20
3.15
3.08
3.07
3.06
3.00
2.92
2.88
2.78
2.77
2.75
2.68
2.65
2.60
2.46
2.38
2.28
2.22
2.20
2.12
2.04
1.97
1.97
1.93
1.91
1.91
1.87
1.83
1.47
1.47
1.27
0.42
0
2.4
4.8
7.1
9.51

This site uses cookies.
Learn more here


OK